Ammattilaisille

Tietoa hankkeesta

Suvantopaikka on osa Turvallista ikääntymistä pirkanmaalaisille senioreille 2024-2026 -hanketta. Hankkeen taustaorganisaatiot ovat Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry sekä Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Hankkeen suojelijana toimii Tampereen pormestari Kalervo Kummola.

Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena on:

  • Tukea ikääntyneitä väkivallan kokijoita ja tekijöitä lähisuhdeväkivallasta irrottautumiseen sekä väkivallasta aiheutuneista kokemuksista selviytymiseen yksilö- ja parityönä, sekä ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan avulla.
  • Tuottaa tietoa ikääntyville ja heidän läheisilleen järjestämällä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Pirkanmaan alueella lähitoreille, palvelukeskuksiin, tapahtumiin ja paikkoihin, jossa pääkohderyhmää voidaan tavoittaa.
  • Tuottaa tietoa ja lisätä osaamista ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen ja ohjaamiseen väkivaltaerityisiin palveluihin tarjoamalla konsultaatiota, ohjausta ja koulutusta ikääntyneiden kanssa toimiville ammattilaisille.
  • Tukea ikääntyneiden osallisuutta mahdollistamalla erilaiset vapaaehtoisuuden ja kokemusasiantuntijuuden muodot hankkeen toiminnoissa.
  • Kehittää lähisuhdeväkivallan auttamisen mallia Pirkanmaalla yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla.